gminne Jednostki organizacyjne


wydatki na administrację
publiczną w 2021 r.

4 875 997

+17,30%

do roku 2020urząd Gminy Legnickie poleDokumenty regulujące pracę Gminy i Urzędu


Statut gminy Legnickie Pole

Statut przyjęty uchwałą Nr XVII.144.2020 Rady Gminy Legnickie Pole z dnia 29 czerwca 2020 r.


regulamin organizacyjny urzędu Gminy

Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy Legnickie Pole przyjęty zarządzeniem Nr 0050.34.2021 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia regulaminu organizacyjnego Urzędu Gminy Legnickie Pole.


regulamin pracy urzędu Gminy

Regulamin Pracy Urzędu Gminy Legnickie Pole przyjęty zarządzeniem Nr 0050.4.2018 Wójta Gminy Legnickie Pole z dnia 18 stycznia 2018 r. z późn. zm.

W 2021 r. Wójt Gminy Legnickie Pole nie dokonywał zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Gminy.


zatrudnienie w urzędzie gminy LEGNICKIE POLe w 2021 r.

W 2021 r. w Urzędzie Gminy Legnickie Pole zatrudniano 39 pracowników, w tym 95% pracowników zatrudnionych było w pełnym wymiarze czasu pracy. W stosunku do stanu na koniec 2020 r. zatrudnienie zwiększyło się o 2 pracowników. Główną przyczyną zwolnień było rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron.


urząd w liczbach

10 796

dokumentów, które wpłynęły do urzędu w 2021 r.


w tym:

2 256

dokumentów dostarczonych do urzędu elektronicznie

6 496

dokumentów, wysłanych z urzędu w 2021 r.


w tym:

238

dokumentów wysłanych z urzędu elektronicznie

1 196

spotkań wójta z mieszkańcami w 2021 r.
Jednostki organizacyjne gminyŻłobek Gminny "Tęczowa Kraina"


Legnickie Pole, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 3


Dyrektor: Beata Hawryluk

Zatrudnienie w 2021 r.: 19 pracowników

Zespół szkolno-przedszkolny


Legnickie Pole, ul. Kosmy Damiana Asama nr 7


Dyrektor: Dorota Anklewicz-Siczek

Zatrudnienie w 2021 r.: 81 pracowników


Gminna Przychodnia zdrowia


Legnickie Pole, ul. Klasztorna 20


Dyrektor: Agnieszka Tabiszewska

Zatrudnienie w 2021 r.: 13 pracowników

Warsztaty TerapIi Zajęciowej


Legnickie Pole, ul. Świętej Jadwigi 2A


Dyrektor: Ewa Patrzek

Zatrudnienie w 2021 r.: 10 pracowników


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej


Legnickie Pole, Plac Henryka Pobożnego 6


Dyrektor: Ewelina Podsiadło

Zatrudnienie w 2021 r.: 10 pracowników

gminny ośrodek kultury i sportu


Legnickie Pole, Plac Henryka Pobożnego 6


Dyrektor: Małgorzata Kubik

Zatrudnienie w 2021 r.: 9 pracowników


Gminny zakład gospodarki komunalnej Legnickie Pole Sp. z o.o.


Legnicki Pole, ul. Zofii Kossak-Szczuckiej 7


Prezes Zarządu: Damian Klicki

Zatrudnienie w 2021 r.: 25 pracowników