DEMOGRAFIA


Liczba mieszkańców na koniec 2021 r.

5 155

+0,25%

do roku 2020


211

Zameldowania na

pobyt stały

124

Wymeldowania

pobytu stałego

38

Liczba

urodzeń

64

Liczba

zgonówW 2021 r. liczba ludności w Gminie Legnickie Pole wzrosła o 0,25% w stosunku do roku poprzedniego. Wzrost ten spowodowany jest tym, że liczba ludności meldująca się na pobyt stały jest znacznie wyższa, niż liczba osób dokonująca wymeldowania pobytu stałego. Fakt ten świadczy o atrakcyjności Gminy Legnickie Pole pod względem miejsca do zamieszkania.Struktura demograficzna i zmiany ostatnich lat